Примірна номенклатура справ

Друк

Затверджено

Постанова профкому

”____”_______201_р.

 № _______________

 

НОМЕНКЛАТУРА (ПЕРЕЛІК) СПРАВ

первинної профорганізації _____________________________________

(назва закладу освіти)

Номер (індекс) справи Заголовок справи Строки зберігання
01. Протоколи профспілкових зборів, конференцій та матеріали до них. Постійно
02. Протоколи засідань профспілкового комітету та матеріали до них. Постійно
03. Плани роботи профспілкового комітету. Доки буде потреба
04. Документи (постанови) вищих профспілкових органів. Доки буде потреба
05. Листування з вищими профорганами, органами державної влади. Доки буде потреба
06. Протоколи засідань і акти перевірок ревізійної комісії профспілкової організації. 10 років
07. Документи комісій профкому (плани, протоколи засідань, довідки та інше). 10 років
08. Вхідна документація (заяви, листи членів профспілки, подання адміністрації). 5 років
09. Вихідна документація. 3 роки
10. Облік членів профспілки (облікові картки, списки членів Профспілки, заяви про прийняття в члени Профспілки, журнал обліку одержання і видачі членських квитків, заяви про згоду на безготівкове перерахування членських профспілкових внесків, договір на безготівковий перерахунок профспілкових внесків. 3 роки після вибуття з профорганізації
11. Журнал реєстрації вхідних документів. 3 роки
12. Журнал реєстрації вихідних документів. 3 роки
13. Документи постійного зберігання (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статут галузевої Профспілки. інструкція про вибори профорганів, методичні та інструктивні матеріали. Постійно
14. Фінансова документація профспілкового комітету (кошториси, фінансові звіти, інструкції, доручення, акти ревізії фінансово-господарської діяльності). 3 роки
15. Акти передачі - прийняття профспілкових справ, списання та знищення документів. Постійно
16. Колективний договір та акти перевірки його виконання. Постійно
17. Пропозиції, заяви і скарги членів Профспілки. 3 роки
18. Акти №1 розслідування виробничих травм. Постійно
19. Підшивка матеріалів профспілкових передплатних видань. 5 років
20. Статистична звітність. Постійно

Профспілкові документи зберігаються у спеціально відведеному місці (шафа, сейф). За їх оформлення і зберігання відповідає голова профспілкової організації. При його зміні документація передається актом новообраному голові профорганізації.