Організаційна робота ..::.. Організаційно - масова робота ..::.. Методичні рекомендації з питань проведення обов'язкових звітів виборних органів

Звіти і вибори

conversation

Освітянська скриня

conversation

Опитування

Як за п'ятибальною шкалою Ви оцінююте діяльність Вашої первинної профспілкової організації?
 
«  вересень 2020  »
пвсчпсн
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Методичні рекомендації з питань проведення обов'язкових звітів виборних органів

PDF Друк

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ
з питань проведення обов'язкових звітів виборних органів


Відповідно до ст. 38  Статуту Профспілки працівників освіти і науки України а також п.2.17.3 Примірного положення про первинну профспілкову організацію виборні профспілкові органи звітують про свою роботу перед членами профспілки, які їх обрали або делегували.
Звітування виборних профспілкових органів здійснюється з метою подальшого утвердження демократичних принципів статутної діяльності, здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки, забезпечення колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

Завдання звітування:


- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність у діяльності виборних профорганів;
- стимулювати вплив членів профспілки на прийняття та виконання виборними профорганами відповідних рішень із захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.

Порядок проведення звіту виборних профспілкових органів:


- за підсумками року, у січні – березні кожен виборний профспілковий орган, звітує на загальних зборах (конференції) профорганізації;
- на загальні збори (конференцію) запрошуються керівники, соціальні партнери;
- дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) повідомляється членам профспілки не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення;
- для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол засідання;
- збори (конференція) у прийнятому рішенні можуть давати оцінку діяльності виборного профоргану чи голови шляхом відкритого або таємного голосування;
- результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції), протокол підписують голова та секретар зборів;
- рішення профспілкових зборів (конференції) у випадку незадовільної оцінки роботи виборного профоргану чи його голови доводять до відома вищого профоргану у п'ятиденний строк з дня їх проведення.
Звіт виборних профспілкових органів охоплює основні напрями статутної діяльності. Особлива увага звертається на здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки, забезпечення мотивації профспілкового членства.


Структура звіту:


1. Внесок виборного профспілкового органу в здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки:
- участь  у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, взаємодія з депутатськими комісіями і групами, надання допомоги членам профспілки, які самовисувалися кандидатами в депутати міських, селищних, сільських, районних рад та на посади голів цих територіальних утворень;
- участь у розробленні та здійсненні державної політики  в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення;
- внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, звернення до органів виконавчої державної влади та органів місцевого самоврядування;
-   участь в управлінні державним соціальним страхуванням;
- ведення переговорів, укладання колективного договору (угоди), контроль за їх виконанням роботодавцями та їх об’єднаннями;
- здійснення контролю за дотриманням  роботодавцями трудового законодавства;
- надання членам Профспілки необхідної безкоштовної юридичної допомоги;
- представлення прав та інтересів  членів профспілки за їх дорученням  при вирішенні індивідуальних трудових спорів;
- представлення інтересів працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направлення своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий  спір (конфлікт);
- організація та проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій страйків відповідно до діючого законодавства з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів  членів  профспілки; 
- внесення пропозицій щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів, політики ціноутворення; участь у розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
- сприяння організації  та проведення  культурно-освітньої роботи серед членів Профспілки; участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.
- здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
- інформування членів профспілки про свою діяльність та її результати,  висвітлення своєї роботи у профспілковому кутку, через засоби масової інформації, через Інтернет, видавнича діяльність тощо;  
- налагодження та підтримка  зв’язків з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн,  договори (угоди) з ними;
- здійснення соціального і правового захисту профспілкових працівників, профспілкового активу;
-  організація навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву;
- участь у виробленні державної політики зайнятості працівників освітніх закладів, проведення спільних консультацій з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, внесення пропозицій до заходів щодо спільного захисту  членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, внесення пропозицій відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Здійснення контролю за виконанням законодавства про зайнятість.
- організація та здійснення громадського контролю за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;
- організація оздоровлення та відпочинку членів профспілки та членів їх сімей, участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.
- участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяння діяльності громадських природоохоронних  організацій.

2. Організаційно-масова робота:
-  план роботи та його виконання;
- контроль за виконанням власних рішень та рішень вищестоящих профорганів, критичних зауважень, висловлених на звітно-виборних зборах (конференції);
- проведено зборів (конференцій) (засідань ради, засідань профкому, президії);
- організація роботи комісій, секцій;
- організація роботи з мотивації профспілкового членства;
- робота з листами, скаргами, зверненнями членів профспілки.

3. Фінансова робота, матеріальна база профоргану:
- скільки утримано членських внесків і як вони були розподілені, на що використані;
- як поповнилася матеріальна база профоргану. 

4. Пропозиції щодо удосконалення роботи на наступний рік.

 
free pokerfree poker

Вітання!

150101

Дати і події

image

Випадкове фото

Хто на сайті

На даний момент 538 гостей на сайті