Організаційна робота ..::.. Організаційно - масова робота ..::.. Оформлення протоколів і постанов профспілкових зборів, засідань профкому

Звіти і вибори

conversation

Освітянська скриня

conversation

Опитування

Як за п'ятибальною шкалою Ви оцінююте діяльність Вашої первинної профспілкової організації?
 
«  липень 2020  »
пвсчпсн
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Оформлення протоколів і постанов профспілкових зборів, засідань профкому

PDF Друк

ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ
І ПОСТАНОВ ПРОФСПІЛКОВИХ ЗБОРІВ, ЗАСІДАНЬ ПРОФКОМУ

(витяг із РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПИТАНЬ ДІЛОВОДСТВА В ПЕРВИННІЙ ПРОФСПІЛКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПРОФСПІЛКОВОМУ КОМІТЕТІ), схвалених постійною комісією Ради ФПУ з питань організаційної роботи, протокол № 1 від 15.11.2006р.)


• Протоколи профспілкових зборів, конференцій, засідань профспілкових комітетів та їх президій оформляються на спеціальному бланку або на чистому аркуші паперу з відтворенням постійних реквізитів: найменування профспілки, первинної профспілкової організації, профспілкового комітету, місце складання протоколу, назва виду документа - "ПРОТОКОЛ".
Заголовок протоколу засідання колегіального органу, комісії повинен граматично узгоджуватись із назвою "Протокол" і писатися з малої літери.
Текст протоколу складається із вступної та основної частин.
У вступній частині протоколу зазначаються:
- прізвища та ініціали присутніх на засіданні членів колегіального органу (в алфавітному порядку);
- прізвища, ініціали та посади запрошених осіб (якщо кількість запрошених перевищує 15 осіб, то до протоколу додається їх список, а в протоколі робиться узагальнюючий запис, наприклад: "Запрошені: голови цехових профорганізацій, профгрупорги, голови комісій - усього 31 чол. (список додається)");
- кількість членів профспілки і кількість присутніх (для зборів);
- кількість обраних делегатів і кількість присутніх із них (для конференції);
-прізвища, ініціали голови та секретаря зборів, конференції (або склад президії із зазначенням головуючого чи головуючих);
- порядок денний.
Питання порядку денного формулюються в називному відмінку, наприклад: "Розгляд проекту плану роботи профкому на перше півріччя 2011 року". Якщо питань порядку денного декілька, то вони нумеруються.
• Основна частина протоколу складається з розділів, що відповідають пунктам порядку денного. Розділи нумеруються і будуються за схемою: СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (або УХВАЛИЛИ). Ці слова друкують від межі лівого берега великими літерами. Прізвища та ініціали доповідачів і виступаючих, а при необхідності і їхні посади друкуються з наступного рядка і з абзацу. Допускається підкреслення їх.
Якщо доповідь, звіт не наводяться в тексті протоколу, а додаються до нього, то після прізвища доповідача через тире робиться запис: "Текст доповіді на ____ аркушах додається".
Тексти виступів наводяться в протоколі у формі прямої мови, наприклад:
ВИСТУПИЛИ:
Мироненко В. В. (профгрупорг ремонтної дільниці N 5) - Члени нашої профгрупи внесли пропозиції щодо поліпшення діяльності профкому. Я пропоную...
• Заголовок постанови, що приймається за підсумками обговорення питання порядку денного і яка друкується на окремому бланку (аркуші паперу), має, як правило, формулюватися у вигляді відповіді на запитання "про що?", наприклад: "Про схвалення проекту плану роботи профкому... "або: "Про затвердження плану роботи профкому..."
• Текст постанови може додаватися до протоколу. У цьому випадку в розділі "ПОСТАНОВИЛИ" зазначається: "Постанова на _____ аркушах додається".
• Якщо постановою профкому, зборів, конференції затверджується якийсь документ, то він додається до протоколу із зазначенням на ньому грифа затвердження.
• Якщо один із пунктів затвердженого порядку денного не розглядався на засіданні профкому, зборах, конференції, це фіксується в протоколі із зазначенням причини.
Протокол повинен мати номер, який є порядковим номером зборів, засідання профкому, президії профкому. Нумерація протоколів ведеться в межах періоду повноважень відповідного колегіального органу.
• Протоколи та постанови зборів, конференції, що до них додаються, підписуються головою і секретарем зборів, конференції. У випадку обрання президії зборів, конференції їх протоколи і постанови підписуються головуючим. Якщо головуючих було декілька, такі документи підписуються одним із них (за рішенням президії зборів, конференції). Протокол засідання профкому підписується особою, яка головувала на засіданні, із зазначенням посади.
Підпис головуючого у протоколі завіряється печаткою первинної профспілкової організації.
• Із питань, які профком (його президія) розглядає спільно з адміністрацією підприємства, установи, приймається постанова, яка оформляється не на бланку, а на чистому аркуші паперу. Номер постанови складається з двох частин, одна з яких визначається профкомом, а друга - службою діловодства підприємства, установи, наприклад, N 13-4/171, де 13-4 - це номер, визначений профкомом, а 171 - номер, визначений службою діловодства установи згідно з журналом (карткою) реєстрації наказів (розпоряджень) керівництва установи (підприємства).
• Із питань оперативного характеру, коли неможливо терміново зібрати членів профкому на засідання, постанови профкому можуть прийматися шляхом опитувального голосування (у робочому порядку, без обговорення). У цьому випадку проект постанови повинен мати таку кількість віз членів профкому, яка б відповідала встановленій статутом кількості членів профкому, за якої він правомочний приймати рішення. Результати опитувального голосування оформлюються у зведену відомість, яка разом із проектом постанови з візами членів профкому додається.
Опитувальне голосування не може застосовуватися щодо надання згоди на звільнення члена профспілки з ініціативи роботодавця та в інших випадках, коли згідно із законом чи статутом передбачена участь у засіданні працівника.
• Постановам, прийнятим між засіданнями профкому шляхом опитувального голосування, присвоюється номер, який складається із чергового номера протоколу і порядкового номера питання з доданням до цифрового індексу букви "г" ("голосування"), наприклад: N 3-5г, де 3 - номер чергового протоколу, а 5г - це п'ята по порядку постанова, прийнята опитувальним голосуванням між другим і третім засіданнями профкому.
• Після підписання такі постанови реєструються в спеціальному переліку за формою:


ПЕРЕЛІК
постанов, прийнятих профкомом шляхом опитувального голосування у період з 08.04.2011 по 18.04.2011 (до протоколу засідання профкому N 93)


Індекс постанови    Дата підписання    Короткий зміст    Ким підписано    Кількість сторінок
N 3-1г                       09.04.2011              Про...     .                                        ..    2
N 3-2г                       15.04.2011              Про...                                             ...    1
N 3-3г                       18.04.2011              Про...                                             ...    1

• Після записів, що стосуються засідання профкому та прийнятих ним постанов, у протоколі фіксуються постанови, прийняті профкомом шляхом опитувального голосування в період між засіданнями.
• Самі постанови з додатками з документальним підтвердженням результатів голосування формуються у справу разом із протоколом після останньої сторінки протоколу засідання (у наведеному прикладі - після протоколу N 3).
• При потребі складається витяг із протоколу.
• При розмноженні постанов засобами копіювання і розмноження підпис головуючого може не відтворюватись, а для засвідчення копій при цьому проставляється печатка первинної профспілкової організації.

 
free pokerfree poker

Вітання!

150101

Дати і події

image

Випадкове фото

Хто на сайті

На даний момент 7 гостей на сайті